"Financial Times": Nasze państwo kupuje złoto po raz pierwszy od 20 lat