Bielecki o słowach Hausnera: to nieporozumienie prawne