Tusk: transatlantycka kooperacja ważna, ale UE musi odzyskać siłę