Bilet kolejowy bezpłatnie dla każdego 18-latka w Unii Europejskiej?