Citi Komercyjny rozczarował. Zysk spadł na temat ponad połowę. Inwestorzy uciekają